Pozvání na cestu SZ1

39 Rút

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Starším dětem a těm, které biblickou látku více znají, dejte obrázek jako hádanku: Ke kterému příběhu se asi vztahuje? Co všechno na něm vidí? Proč je na něm symbol Večeře Páně? Co jim tam schází? Nakreslili by ten obrázek jinak? Mohou to na základě obrázku zkusit, popřípadě jej rozvést do podrobnějšího comicsu.
Mladším dětem podle něj můžete příběh o Rút vyprávět, mohou si ho potom omalovat a naučit se říkačku, kterou následně zarecitují dospělým a okomentují, k jakému příběhu se vztahuje.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
RÚT
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Rut — vztah k cizincům
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zastánce pro Rút a Noemi

38 Samson

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Hodinu můžete začít rozhovorem o tom, co kdo nosí na sobě, co tím vyjadřuje a co mu to umožňuje ( uniformy, odznaky, prstýnky, řeholní roucha… ). Děti si pak nějaký příklad do obrázku nakreslí a vy jim budete vyprávět o příkladu Samsona a významu jeho zvláštního vzezření.
Samsona si mohou děti vybarvit a nejmladší se o něm mohou naučit říkačku z obrázku.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAMSON

37 Gedeon

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

V motivačním uvedení můžete s dětmi mluvit o tom, zda se bojí strašidel a nadpřirozených bytostí. Jednu z nich mají na obrázku. Mohou vypracovat první úkol. Při vyprávění o Gedeónovi jim potom můžete ukázat, jak důležité je poznat prázdnotu domnělých bůžků a strašidel a umět si z nich dělat legraci.
Po vyprávění mohou děti sami kreslit „bůžka-maškaru“, mohou ji také vyrobit z různých předmětů a posléze tohoto strašáka představit dospělým ve shromáždění.
Při kreslení nebo vyrábění „bůžka-strašáka“ mluvte se staršími dětmi o tom, co dneska takové mocné strašáky pro lidi tvoří.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
GEDEON
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Gedeon

36 Počátek doby soudců

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Nakreslení úkolu z obrázku a rozhovor o něm může sloužit jako motivační uvedení do příběhu nebo jako jeho dotažení, při kterém si děti uvědomí jeho souvislost s jejich situací.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
POČÁTEK DOBY SOUDCŮ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Počátek doby soudců

35 Izrael se ujímá země zaslíbené

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Jedny puzzle si můžete předem podle biblických textů ( k službě Bohu nejde: msta, pohanské-pověrečné zvyky…; a jde: poskytnutí azylu, připomínání toho, co pro nás Bůh udělal…) připravit sami a začít hodinu tím, že si je s dětmi zahrajete.
Starší děti si mohou texty v bibli sami přečíst a puzzle si samostatně připravit ( domalovat, vystříhnout ). Pak je můžete dát ode všech dětí dohromady a společně „roztřídit“.
Mladší děti si je mohou dokreslit podle vašeho vyprávění.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ

34 Achánova krádež a její důsledky

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

S obrázkem lze postupovat jako u předchozí úlohy: Začnete rozhovorem o důsledcích našeho jednání pro druhé a příběh vyprávíte jako osvětlení této zkušenosti.
Obrázek lze použít také po vyprávění jako domýšlení poselství příběhu do konkrétních situací.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ACHÁNOVA KRÁDEŽ A JEJÍ DŮSLEDKY

33 Pád Jericha

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Hodinu můžete začít rozhovorem o tom, co dětem připadá zlé a přitom nepřekonatelné. Při rozhovoru si to mohou hned nakreslit do obrázku. Potom se jich ptejte, zda vědí, proč to kreslily zrovna do hradeb Jericha. Společně pak můžete dát dohromady příběh o pádu Jericha a přitom zdůraznit, že to, co se jevilo nepřekonatelné padlo a jak a proč to padlo.
Obrázek lze opět zvětšit a dotvářet při rozhovoru společně. Velký obrázek je možné opět přinést do shromáždění a děti ho mohou pro dospělé stručně okomentovat.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PÁD JERICHA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jericho
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši

32 Vstup do zaslíbené země

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Opět můžete buď od práce s obrázkem vyprávění začít nebo jej zpracovat na závěr. V prvním případě vyzvete děti, aby do truhly napsaly přikázání, která si pamatují, a potom se jich ptejte, jakou roli asi v obrázku mají. Jako její osvětlení pak dětem příběh vyprávějte. Poté mohou obrázek dodělat ( vystřihnout okraj vln na pravé straně, omalovat a přehnout tak, aby se vody zavíraly a otevíraly ). V druhém případě poslouží obrázek na závěr jako opakování poselství příběhu.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Znovu suchou nohou… přechod Jordánu
Odkaz na katechetickou přípravu: 
VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ

31 Před vstupem do zaslíbené země

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek s dětmi použijte po vyprávění.
Připravte si na hodinu z časopisů nebo novin obrázky představitelů jiných náboženství ( arabů-muslimů, dalajlámy aj. ) nebo si s sebou přineste alespoň knížku o jiných náboženstvích, podle níž by si jej děti mohly nakreslit.
Obrázek také můžete dát dětem jako „domácí úkol“, aby si představitele jiného náboženství vyhledaly sami.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PŘED VSTUPEM DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zvědové a Rachab

30 Závěr Mojžíšova života

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti mohou nejdříve namalovat úkol na levé polovině obrázku. Potom jim vyprávějte příběh o závěru Mojžíšova života. Na závěr se ptejte, v čem se od jejich obrázku biblické vyprávění liší a zda umožňuje to, co nakreslily.
Po vyprávění si děti mohou vybarvit pravou polovinu obrázku, která místo oslav osoby naznačuje předání kontinuity. Můžete se jich ptát, co vyjadřuje.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši
Syndikovat obsah