05 Stavba bábelské věže - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list rozdejte dětem na začátku. Doplňovačku mohou řešit buď během vašeho výkladu nebo můžete biblický text společně číst nebo mohou pracovat s biblí samostatně. V tajence vyjde „V jednotě je síla“. Potom děti vyzvěte, aby samostatně odpověděly na otázky pod doplňovačkou. Společně si odpovědi přečtěte a mluvte o nich.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

5

Biblický odkaz (kat)

Druh aktivity

Cílová skupina