35 Izrael se ujímá země zaslíbené - st

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Pracovní list je tentokrát koncipován jako podklad pro hru: Připravte si lístečky se jmény všech pokolení, mezi která byla rozdělena zaslíbená země. Každé dítě si nejdřív vylosuje jméno (případně jména) svého pokolení. Děti potom můžete rozdělit na dvě stejně velké skupiny. Podle čísel pokolení na obrázku mají před vaším vyprávěním odpovědět na otázku z levého sloupce, který připomíná, jak se do země zaslíbené Boží lid dostal. Rekapitulaci pak můžete využít při vyprávění, když Jozue připomíná, co všechno pro lid Hospodin udělal. Po vyprávění pak mají děti opět podle čísel rozhodnout o příslušné výpovědi, zda ten který postoj odpovídá podle vyprávění víře či nikoli. Vyzvěte je, aby svou volbu zdůvodnily nějakým odkazem na vyprávění.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ