25 Smlouva na Sinaji - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkolem z obrázku je možné začít. Děti mohou deset nejdůležitějších ukazatelů vybarvit, zakroužkovat, nebo zatrhnout. Můžete je také zvětšit a vyrobit pro děti skutečné ukazatele. Je také možné se jich nejprve zeptat, které z nich slýchají doma nejčastěji a zda se jim zdají důležité. Pokud se jim nebudou zdát důležité, vyzvěte je, aby tedy sami vybraly ty, které pokládají za důležitější. Na to můžete navázat vyprávěním o tom, jak Bůh dal svému lidu těch deset nejdůležitějších. V následném rozhovoru můžete také mluvit o tom, zda s těmi deseti Božími ty ostatní ukazatele nějak souvisejí nebo ne.
Pokud se děti vracejí zpět do shromáždění, mohou ukazatele nést s sebou a požádat dospělé, aby nejprve vybrali to, co nejčastěji říkají svým dětem a pak mohou říct, o jakém výběru si vyprávěly.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina