10 Obětování Izáka - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list může posloužit k výkladu i jeho domýšlení. Rozdejte dětem list na začátku. Jejich úkolem je doplnit do prázdných bublin comicsu text. Buď můžete oddíl Gn 22,1-19 číst společně a společně se domlouvat na doplnění nebo můžete dětem rozdat bible a vyzvat je k samostatné práci. Společně si potom projděte, co doplnily. Při obojím můžete poznámkami text osvětlovat. Poté nechte děti samostatně doplnit odpovědi na otázky pod comicsem. Společně o nich potom mluvte.

Biblický odkaz (kat)

Druh aktivity

Cílová skupina