10 Obětování Izáka - st

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Genesis 22,1–19
10Kč

Pracovní list může posloužit k výkladu i jeho domýšlení. Rozdejte dětem list na začátku. Jejich úkolem je doplnit do prázdných bublin comicsu text. Buď můžete oddíl Gn 22,1-19 číst společně a společně se domlouvat na doplnění nebo můžete dětem rozdat bible a vyzvat je k samostatné práci. Společně si potom projděte, co doplnily. Při obojím můžete poznámkami text osvětlovat. Poté nechte děti samostatně doplnit odpovědi na otázky pod comicsem. Společně o nich potom mluvte.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
OBĚTOVÁNÍ IZÁKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Syn pravý a nepravý, Obětování Izáka
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Darovaná budoucnost