Svd Zaslíbení Ducha svatého

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

V prvé části jde opět o doplnění textu do comicsu. Různé způsoby, jak to můžete udělat, jsou, věřím, dostatečně popsány v předchozích úlohách. Otázka pod comicsem by měla děti přivést k vědomí, že očekávání na naplnění zaslíbení Ducha svatého neznamená ani pasivitu, ani aktivismus, který chce jeho moc nahradit vlastním nadšením nebo vůlí. Nemýlím-li se, znamená toto očekávání a) věrnost společenství, které dal Ježíš dohromady, byť by zatím bylo skutečně duchaprázdné (trpělivost s ním); b) modlitbu, jako výraz touhy po změně a přiznání, že si nevystačíme sami; a c) péči o naplnění struktur (tedy doplnění kruhu dvanácti), které duch může naplnit, při které se nerozhodujeme jenom podle svých vlastních měřítek a odhadů (společenství přijme výsledek losu – jakéhosi Matěje místo pravděpodobně váženého spravedlivého Josefa).

Druh aktivity

Cílová skupina