13 Jákob usiluje o požehnání - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list může posloužit k výkladu i jeho domýšlení. Rozdejte dětem list na začátku. Jejich úkolem je doplnit do prázdných bublin comicsu text. Buď můžete oddíly Gn 25,24-34 a 27,1-41 číst společně a společně se domlouvat na doplnění, nebo můžete dětem rozdat bible a vyzvat je k samostatné práci. Společně si potom projděte, co doplnily. Při obojím můžete poznámkami text osvětlovat.

Pořadí v lekci

13

Biblický odkaz (kat)

Druh aktivity

Cílová skupina