30 Závěr Mojžíšova života - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pro vyprávění o závěru Mojžíšova života je důležité vnímat ho v kontextu celé jeho životní pouti. K jejímu připomenutí (nejlépe na začátku vašeho setkání) slouží seřazení obrázků – kartiček, které mají děti odstřihnout a nalepit ve správném pořadí. Záleží na vás, zda to budou dělat samostatně nebo společně. Druhý úkol z obrázku – výběr toho, jaký postoj a jednání Mojžíše a lidu odpovídá biblickému vyprávění – mohou děti plnit buď při vašem vyprávění podle něho, nebo po výkladu na základě toho, co si zapamatují. Společně pak jejich výběr proberte.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina