05 Stavba bábelske věže

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek je určen k tomu, aby jej děti zpracovaly po vyprávění.
Podle pracovního listu můžete nakreslit velikou věž na balicí papír. V rozhovoru lze s dětmi hledat, jak jinak by ještě pojmenovaly důvody osudového zmatku a vyrobit obdobnou vlastní skrývačku z cihel pro dospělé.
Na způsob obrázku můžete také nakonec z cihel ( papírové krabičky od léků, krémů, filmů atd., nebo odřezky polystyrénu aj. ) slepit jméno důvodu, který se bude dětem zdát nejpřiměřenější nebo jméno „bábel“ či „bábelská věž“.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

5

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina