05 Stavba bábelske věže

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
5
Biblický odkaz: 
Genesis 11,1–9
10Kč

Obrázek je určen k tomu, aby jej děti zpracovaly po vyprávění.
Podle pracovního listu můžete nakreslit velikou věž na balicí papír. V rozhovoru lze s dětmi hledat, jak jinak by ještě pojmenovaly důvody osudového zmatku a vyrobit obdobnou vlastní skrývačku z cihel pro dospělé.
Na způsob obrázku můžete také nakonec z cihel ( papírové krabičky od léků, krémů, filmů atd., nebo odřezky polystyrénu aj. ) slepit jméno důvodu, který se bude dětem zdát nejpřiměřenější nebo jméno „bábel“ či „bábelská věž“.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Stavba bábelské věže