03 Kain a Ábel - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list můžete použít k motivačnímu uvedení, tedy na začátku. Ať děti nejprve přemýšlejí o tom, v čem na tom nejsme všichni stejně. Potom je vyzvěte, aby do „hlavy“ napsaly, co si o tom myslí (Proč to tak je? Má to nějaké příčiny? Lze to vždycky vysvětlit? Co je přitom napadá? Zdá se jim to spravedlivé, nebo nespravedlivé? Co by s tím udělaly? apod.). Na to můžete navázat vyprávěním o oběti Kaina a Ábela, jejíž přijetí a nepřijetí také nelze vysvětlit.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

3

Biblický odkaz (kat)

Téma

Cílová skupina