21 Mojžíš a Áron jednají s faraonem - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Odpověď na otázku v horní polovině pracovního listu můžete hledat společně během nebo po vyprávění, nebo ji mohou hledat děti samostatně tak, že jim rozdáte bible, aby si úryvky samy přečetly. O spodní polovině pracovního listu nejdříve společně mluvte. Vychází z toho, že egyptské rány nebyly „Božím teroristickým nátlakem“ (Bůh také Mojžíšovi hned na začátku říká, že jeho vyjednávání nebude úspěšné) a nebyly možná ani tolik určeny Egypťanům, jako spíš Izraelcům, u nichž měly obnovit důvěru a demaskováním egyptských náboženských symbolů moci poukázat na jejich bezmoc. Vyzvěte děti, aby se pokusily vymýšlet obdobně ironické proměny.

Pořadí v lekci

21

Cílová skupina