22 Hod beránka a vyvedení z Egypta

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Rozhovorem o levé části obrázku můžete úlohu začít a vyprávění koncipovat jako vysvětlení a rozvedení symbolu a zvyku velikonočního beránka.
Do otázky a úkolu pravé části obrázku může vyprávění vyústit. Přitom je možné upozornit i na předměty a zvyky, které mají spojitost s vaším sborem či kostelem ( křtitelnice, bohoslužba u „Studánky Páně“, hranice na den upálení M.J.Husa, koš s ovocem na Díkčinění, památky na toleranční dobu atd. ).
Hádanku mohou děti vymyslet a dát nejenom ostatním dětem, ale také dospělým po návratu v závěru bohoslužeb. Dospělých ve shromáždění se také mohou na význam předmětu či zvyku zeptat tak, jako tomu bylo právě při hodu beránka.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Hod beránka a vyvedení z Egypta