Uživatelský účet

Použití mezer je povoleno; interpunkce není povolena s výjimkou teček, spojovníků a podtržítek.
Zadejte platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu budou posílány všechny e-maily. E-mailová adresa se nezveřejňuje a použije se jedině, pokud požádáte o zaslání zapomenutého hesla nebo o upozorňování na novinky.
Podmínky používání
Pravidla používání webu katecheze.evangnet.cz:
 
1. Stahování a používání materiálů

Zde zveřejněná díla jsou uživatelé oprávněni používat za účelem katechetické práce v rodinách, sborech, farnostech, školách a obdobných institucích. Za tímto účelem jsou oprávněni díla přechovávat v elektronické podobě, tisknout, rozmnožovat a upravovat, nikoli však za účelem dosažení zisku.

 

2. Publikování materiálů

Souhlasím se zveřejněním přiloženého díla na webových stránkách http://katecheze.evangnet.cz. Souhlasím s tím, aby uživatelé těchto webových stránek byli oprávněni toto dílo používat za účelem katechetické práce v rodinách, sborech, farnostech, školách a obdobných institucích včetně práva dílo přechovávat v elektronické podobě, tisknout, rozmnožovat a upravovat nikoli za účelem zisku. 

Potvrzuji, že jsem autorem mnou vkládaného díla a že jeho zveřejněním nebudou poškozena práva jiných osob.