29 Balám a Balák

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Obrázek je určen spíš pro dotvoření po vyprávění, aby při něm děti domýšlely zlou a dobrou sílu slova v běžném životě.
Můžete také společně vytvořit velký obrázek na nástěnce: Baláma a Baláka vybarvěte, vystřihněte a přišpendlete každého na jednu stranu nástěnky. Z čistých papírů si vystřihněte velké „bubliny“. Každé dítě může nejvýraznější nápad ze svého obrázku přepsat na velkou „bublinu“ a přišpendlit jí k postavě, ke které patří.
Při společné tvorbě můžete také postupovat obráceně: Jako motivaci pro vyprávění rozdat dětem připravené „bubliny“ na začátku, aby do nich napsaly příklady zlých a dobrých slov. Po vyprávění umístěte na nástěnku postavy z příběhu a vyzvěte děti, aby svoje „bubliny“ přiřadily k té postavě, ke které patří.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
BALÁM A BALÁK
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Bileám a Balák