03 Kain a Ábel

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úlohu lze zahájit rozhovorem o tom, na co děti nejvíce žárlí a čím je druzí lidé nejvíc rozčilují. Podle něho pak dotvoříte pracovní list a vyprávěním biblického příběhu potom osvětlíte, proč jsou důvody vepsány v palicích. Po vyprávění můžete vybarvit rozhněvanou postavu, popřípadě k ní dopsat podle něho její jméno.
Pracovní list může také po výkladu sloužit k jeho „dotažení“.
Pokud se děti po vyprávění vracejí zpět do shromáždění, může si také každé nakreslit a vystřihnout velkou palici se svým důvodem vzteku a mohou dospělým krátce říct, proč je nesou, nebo jim to předložit jako hádanku.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

3

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina