34 Achánova krádež a její důsledky

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

S obrázkem lze postupovat jako u předchozí úlohy: Začnete rozhovorem o důsledcích našeho jednání pro druhé a příběh vyprávíte jako osvětlení této zkušenosti.
Obrázek lze použít také po vyprávění jako domýšlení poselství příběhu do konkrétních situací.

Odkaz na katechetickou přípravu