Pracovní listy k jednotlivým lekcím katechetických cyklů. Dříve byly připravovány ke každé lekci, v posledních letech se používají již dříve vytvořené. U každého pracovního listu je odkaz na příslušnou katechetickou přípravu a naopak.