Publikace připravené či nabízené především oddělením výchovy, ale nejenom jím. Jedná se jak o tištěné či elektronické verze katechetických příruček, knih či dalších pomůcek.
U těch, které je možno zakoupit, je uveden odkaz na e-shop církve.

Výtvarná dílna s Jeronýmem Pražským

Materiál pro práci s dětmi Výtvarná dílna s Jeronýmem Pražským, autorkou je Olga Pikousová. Jedná se o sedm výtvarných úloh, připravených tak, aby je zvládli vést i výtvarně nenadaní učitelé. Úlohy lze použít nejen při výročí Jeronýma Pražského, ale i při jiné sborové aktivitě (například při Noci kostelů). Určeno pro děti ve věku 4–12 let.

Přiložený soubor

Dál přece nejdeme sami: Od Samuele k Šalamounovi a Od Elijáše k mesiášovii

Katechetická příručka na rok 2023/2024 — část druhá.

Jedná se o druhou část čtyřletého dějepravného cyklu — první dva roky jsou věnovány starozákonním příběhům, další dva novozákonním. Starozákonní část stojí volně na základech, které postavila kniha Cesta Božího lidu a cyklus Pozvání na cestu, k velké části úloh je tudíž k dispozici i starší varianta.

Pokud jste již používali přípravky z minulého roku, snadno se zorientujete v její struktuře i letos.

O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné mluvící oslici

Knížka obsahuje 32 starozákonních příběhů pro děti převyprávěných Lenkou Ridzoňovou a Ondřejem Mackem. Ke každému příběhu je přiloženo jeho vyjádření obrázkem. Knihu ilustrovala Jana Turecká.

K jednotlivým vyprávěním je připojeno několik otázek nebo témat k zamyšlení, hra či jiná aktivita a návrh písní z dostupných zpěvníků.

Formát: 155x190 mm (na výšku), měkká vazba, 160 (plnobarevných) stran.

V prodeji na e-shopu ČCE.

Příroda je Boží dar

Česká křesťanská environmentální síť ve spolupráci s ČCE vydala překlad švýcarské katechetické příručky Příroda je Boží dar. Tato unikátní publikace propojuje biblický výklad s praktickými úkoly souvisejícími s ochranou Božího stvoření.

 

Na 60 stranách formátu A4 jsou postupně probrány knihy SZ a NZ. Teoretický výklad je doplněn téměř padesáti praktickými lekcemi, které jsou děleny na tři věkové kategorie 6-9, 9-12 a 12-15 let. Příklady názvů lekcí: Pavučina na papíře, Silák fazole, Po stopách vody, Vánoční šišky,...

V prodeji na e-shopu ČCE.

Dvakrát měř, jednou věř (průvodce víry pro náctileté)

Pracovní listy pro katechezi - pomůcka pro vyučování dětí a jejich případnou konfirmaci. 264 barevných stránek, rozdělených do pěti částí: Apoštolské vyznání, Modlitba Páně, Bible a Medailony z církevních dějin. Formátem se jedná o kroužkový pořadač, kam si děti mohou jednotlivé listy postupně ukládat.

Jakkoli zatím tvrdíme opak, publikace je skladem v dostatečném množství. Objednávejte přímo na adrese Oddělení výchovy a vzdělávání (vychova@e-cirkev.cz).

Flanelograf III.

První dva díly obsahovaly obrázky k základním příběhům Starého zákona, tento nabízí obrázky k evangeliu podle Lukáše. Rozdělení příběhů je převzato z Katechetické přílohy „Pozvání na cestu“ 2005/2006, vydané poradním odborem pro práci s dětmi při Synodní radě Českobratrské církve evangelické. Složka obsahuje 85 archů ve formátu A3.

Pozvání na cestu — NZ1 (pracovní listy)

Pracovní listy pro starší děti ke katechetické příručce Pozvání na cestu 2005-06 – novozákonní část – Evangelium podle Lukáše (sešity ve žlutých variantách). Autorem pracovních listů je Vojtěch Rada.

Pozvání na cestu: Starý zákon 2 (katechetická příručka)

Jedná o katechetickou přílohu vhodnou nejen pro učitele nedělních škol a náboženství.  Každá kapitola obsahuje exegetické poznámky, převyprávění příběhu, náměty k rozhovoru a další podměty.

Příručka zpracovává vybrané staroznámí perikopy od povolaní Samuele až po vyprávění o Jonášovi.

Pozvání na cestu: Starý zákon 1 (katechetická příručka)

 

Jedná o katechetickou přílohu vhodnou nejen pro učitele nedělních škol a náboženství.  Každá kapitola obsahuje exegetické poznámky, převyprávění příběhu, náměty k rozhovoru a další podměty.

Příručka zpracovává vybrané staroznámí perikopy od stvoření člověka až po příběh Rút.

Církevní rok (2001–2003)

Dvouletý bohoslužebný plánu "Církevní rok". Výběr biblických textů pro NŠ respektuje osvědčené katechetické požadavky (příběh) a nekopíruje starocírkevní perikopy. Také zorné verše jsou vybrány nově. Jde tedy o pokus prosvětlit biblic­kou látkou tradiční témata církevního roku.

Skládá se ze čtyř sešitů.

Dokud se zpívá

Celoroční  výuková řada pro nedělní školu, která pracuje s evangelickými písněmi. Obsahuje 4xpracovní sešity a 4xmetodické pokyny pro učitele.

Zástup stále přichází ...a zas jde dál

Pomůcka pro práci s dětmi při nedělních bohoslužbách i v biblických hodinách. Jedná se o celoroční program, lekce se věnují jednotlivým biblickým postavám.

 

Formát: 4 sešity A4  na výšku (279x210mm) — druhý a třetí sešit můžeme poskytnout již jen jako kopii.

Biblické domalovánky

Praktická pomůcka pro předávání biblickýcm příběhů, vhodné pro děti od 4-10 let. Materiál je koncipován jako čtyřletý program.

Autor Michael Landgraf. Metodický sešit k Biblickým domalovánkám je volně ke stažení.

Přiložený soubor