12 Spory o studně - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Tentokrát má pracovní list podobu hry, která navozuje situaci sporu o studně. Můžete si ji zahrát na začátku. Při hře se možná projeví rivalita, na kterou budete moct navázat – vyprávět o tom, jak se v ní zachoval Izák. Nebo můžete hru hrát až po vyprávění a při možné rivalitě nebo zklamání z prohry domýšlet „aplikaci“ poselství příběhu.

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina