30 Závěr Mojžíšova života

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Děti mohou nejdříve namalovat úkol na levé polovině obrázku. Potom jim vyprávějte příběh o závěru Mojžíšova života. Na závěr se ptejte, v čem se od jejich obrázku biblické vyprávění liší a zda umožňuje to, co nakreslily.
Po vyprávění si děti mohou vybarvit pravou polovinu obrázku, která místo oslav osoby naznačuje předání kontinuity. Můžete se jich ptát, co vyjadřuje.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši