30 Závěr Mojžíšova života

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Děti mohou nejdříve namalovat úkol na levé polovině obrázku. Potom jim vyprávějte příběh o závěru Mojžíšova života. Na závěr se ptejte, v čem se od jejich obrázku biblické vyprávění liší a zda umožňuje to, co nakreslily.
Po vyprávění si děti mohou vybarvit pravou polovinu obrázku, která místo oslav osoby naznačuje předání kontinuity. Můžete se jich ptát, co vyjadřuje.