31 Před vstupem do zaslíbené země - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázkem můžete děti motivovat – hádanka, doufám, probudí jejich zájem. Budou-li protestovat: „Co je to za blbost? Jak na to máme přijít?“, začněte se jich ptát, zda vůbec vědí, kdo to byla Rachab, kde žila a kým byla a vyzvěte je, aby poslouchaly vyprávění, které jim může mnohé napovědět a pomoct při řešení. Pokud ani potom nebudou s to hádanku rozluštit, napovězte jim otázkami: Co asi znamenají tečky nad postavami? K čemu by tam mohly být? Tečky jsou klíčem, podle něhož lze najít v mřížce v hradbách Jericha poselství Rachab. „Přiložíte-li“ ten správný na mřížku ve čtyřech směrech, písmenka tvoří čtyři výpovědi: „Dostali strach“, „Bůh nám dal zemi“, „Pozbyli odvahu“, „Uvedl do zmatku“. Pro jistotu – Rachab je ta vpravo.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina