04 Noe - potopa - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Nadpis a otázka z pracovního listu vám dává příležitost, abyste se dětí ptali, zda vědí, oč jde, zda příběh o Noemovi znají. Lze předpokládat, že jej někdo již znát bude. Zkuste tedy děti navést otázkami, aby příběh samy daly dohromady (Proč ta potopa přišla? Trestal jí Bůh život na zemi, nebo zachraňoval? Přišel Noe sám na to, co má dělat? A co měl vlastně udělat? Jak dlouho potopa trvala? Jak poznal Noe, že už může z archy vystoupit?…) Potom mohou děti hledat živočichy v arše. Jde o osmisměrku. Můžete jim to také zadat jako soutěž (kdo najde 100 živočichů rychleji nebo kdo jich najde za určitý čas více).

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

4

Biblický odkaz (kat)

Druh aktivity

Cílová skupina