09 Bůh soudí Sodomu

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Děti mohou předmět svých přímluv nakreslit nebo napsat do obrázku před vyprávěním ( Třeba po motivačním rozhovoru o prosbách a přímluvách. ). Pak je možné koncipovat je jako osvětlení toho, co v bibli znamená „přimlouvat se“, a vyústit třeba do rozhovoru o tom, za koho se přimlouvají děti a za koho Abraham – zda se to v něčem liší nebo shoduje.
Děti mohou také obrázek dotvořit nakonec, inspirovány vyprávěním o Abrahamovi.
Obrázek lze zvětšit na balicí papír. Děti mohou předměty svých přímluv napsat nebo nakreslit na lístečky a nalepit do hradeb Sodomy a nakonec rozdat v kostele lístečky a tužky i dospělým, aby po bohoslužbách učinili totéž. Takové společné dílo pak může být inspirací k přímluvné modlitbě.

Odkaz na katechetickou přípravu

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina