35 Izrael se ujímá země zaslíbené

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Jedny puzzle si můžete předem podle biblických textů ( k službě Bohu nejde: msta, pohanské-pověrečné zvyky…; a jde: poskytnutí azylu, připomínání toho, co pro nás Bůh udělal…) připravit sami a začít hodinu tím, že si je s dětmi zahrajete.
Starší děti si mohou texty v bibli sami přečíst a puzzle si samostatně připravit ( domalovat, vystříhnout ). Pak je můžete dát ode všech dětí dohromady a společně „roztřídit“.
Mladší děti si je mohou dokreslit podle vašeho vyprávění.
Puzzle mohou děti dokreslovat nejen podle vyprávění – mohou vymýšlet i další příklady toho, co k víře jde a nejde.
Pokud si puzzle zvětšíte a s dětmi domalujete, můžete na závěr dospělým ve shromáždění dát „roztřídit“, co k sobě jde a co ne.
Pokud chcete, aby si děti napsaly na kámen svůj křestní text, požádejte je nebo jejich rodiče předem, aby si ho zjistily a přinesly.
Sliby a křestní texty můžete také napsat na skutečné kameny a ty pak vzít do shromáždění, aby je děti ukázaly dospělým a řekly, jaký mají podle vyprávění význam.

Odkaz na katechetickou přípravu