15 Jákobův návrat

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Ke splnění úkolu z obrázku potřebují děti příběh znát, proto je určen na závěr hodiny. V motivačním rozhovoru ovšem můžete mluvit o tom, co vede ke smíření a co smíření znamená, a využít přitom možností z potoka Jabok.
Menší děti mohou už během vyprávění obrázek omalovávat.
Do proudů v potoce můžete také se staršími dětmi doplňovat další slova podle toho, zda ta která skutečnost vede ke smíření nebo ne.

Pořadí v lekci

15

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina