24 Na cestě pouští - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Kreslit obrázek do kruhu uprostřed mohou děti v rámci motivačního uvedení. Kroužkovat rozdílné významy bude asi lépe až po vašem vyprávění. Může to dělat každé dítě samostatně, můžete to také dělat společně při rozhovoru o tom, co Bůh darem many lid učil, k čemu jim dával možnost a kdy se teprve na lid rozhněval. I při samostatné práci je ovšem třeba výsledky společně probrat a hovořit o nich. Při tom se určitě dostanete i k tomu, že darovaná není jenom mana, ale i to, co děti nakreslily, a jde právě o to „Co to – pro nás – je?“

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina