07 Abram a Lot

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

K tomu, aby děti mohly obrázek dotvořit, potřebují biblické vyprávění znát. To však neznamená, že by jej bylo možné použít pouze na závěr hodiny. Dětem je možné na začátek přečíst oddíl Gn 13 ( jde-li o starší děti, může si je každé v bibli najít a přečíst samo ) a vyzvat je, aby podle něho obrázek domalovaly. Potom je možné se jich ptát, kdo dopadl lépe, jestli Abram prohloupil, jestli by jednali stejně, proč to udělal, co mu dovolilo tak jednat, jestli si myslí, že byl potom naštvaný na Lota atd. a přitom příběh interpretovat a vykládat a také navázat vyprávěním 14. kapitoly.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

7

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina