Oddělení výchovy a vzdělávání ČCE

Oddělení výchovy a vzdělávání připravuje tábory pro děti (včetně táborů pro děti s postižením), pobyty pro rodiny nebo kurzy pro kazatele i laiky. Zabezpečuje redakční přípravu publikací pro děti a pro práci s dětmi. Spolupracuje s odbory synodní rady pro práci s dětmi, laiky a lidmi s postižením.

Podrobnější informace o aktivitách oddělení výchovy a vzdělávání lze nalézt na webu https://akce.e-cirkec.cz a informace o publikacích a programy pro nedělní školu na https://katecheze.evangnet.cz/. Kontaktovat oddělení lze na e-mailu vychova@e-cirkev.cz, mobilu +420 605 999 204 nebo na kontaktech níže. S technickými věcmi a připomínkami k fungování webu se obracejte na martin.fer@evangnet.cz


Kontakt

Vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání

Radka Hojková

Radka Hojková
e-mail: vychova@e-cirkev.cz
telefon: 224 999 233

 

Referentka

pracovnik

Stanislava Housková
e-mail: houskova@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 261