26 Modlářství lidu

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek využijete po vyprávění při domýšlení jeho aktuálnosti. Buď děti samostatně kreslí a potom o jejich kresbách společně mluvíte, nebo rozhovor o tom, z čeho si dnes dělají lidé v nejistotě boha, předchází vlastnímu výtvarnému zpracování.
U starších dětí můžete postupovat obráceně. Nejdřív děti obrázek dokreslí a potom jim vyprávíte příběh o zlatém teleti, přičemž společně přemýšlíte, zda nápady dětí odpovídají biblickému příkladu ( Objevíte např. že biblický příběh není o chamtivosti – lidé jsou ochotni za jistotu naopak platit. )