Svd Nanebevstoupení Páně

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Vystřižené a patentkami spojené postavy učedníka a muže v bílém můžete použít při vyprávění ( Učedníci hledí do nebe, muži je vrací zpátky na zem. ) a děti si je pak mohou také vyrobit.
Postavičky si můžete s dětmi vystřihnout a spojit na začátku a ptát se jich, kam se asi dívají učedníci a kam asi ukazuje anděl a potom jim vyprávět, jak to bylo v příběhu o nanebevstoupení.
S vyrobenými postavičkami mohou potom děti sehrát scénku pro dospělé ve shromáždění.
Nezapomeňte si koupit patentky!