11 Izák a Rebeka

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Děti pracovní list na začátku pozorně přečtou a rozstříhají na proužky. Potom můžete pokračovat různým způsobem:
1/ Vyprávíte dětem příběh a vyzvete je, aby si podle vyprávění proužky skládaly, jak jdou správně za sebou.
2/ Vyzvete děti, aby se pokusily samostatně příběh správně poskládat a pak si jejich řešení společně kontrolujete a přitom můžete jednotlivé části komentovat – vykládat.
3/ Vyzvete děti, aby se příběh pokusily samostatně poskládat a potom jim rozdáte bible, aby si podle ní samy zkontrolovaly, zda jej poskládaly správně. Poté společně hovoříte o jeho smyslu a poselství.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina