34 Achánova krádež a její důsledky - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Děti tentokrát můžete motivovat rozhovorem o tom, zda se dívají na kriminálky a detektivky, jakého detektiva nebo komisaře znají, jestli byly někdy třeba u vyšetřování dopravní nehody a jestli by si takové vyšetřování někdy chtěly zkusit. Uveďte potom práci s listem tak, že si tedy na vyšetřování zahrajete. Rozdejte dětem protokoly. Pokud děti chtějí, mohou si vybrat jména svých oblíbených komisařů. Vyplňovat protokoly mohou děti buď samostatně podle bible nebo podle vašeho vyprávění. Společně potom výsledky vyšetřování porovnejte.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina