33 Pád Jericha

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Hodinu můžete začít rozhovorem o tom, co dětem připadá zlé a přitom nepřekonatelné. Při rozhovoru si to mohou hned nakreslit do obrázku. Potom se jich ptejte, zda vědí, proč to kreslily zrovna do hradeb Jericha. Společně pak můžete dát dohromady příběh o pádu Jericha a přitom zdůraznit, že to, co se jevilo nepřekonatelné padlo a jak a proč to padlo.
Obrázek lze opět zvětšit a dotvářet při rozhovoru společně. Velký obrázek je možné opět přinést do shromáždění a děti ho mohou pro dospělé stručně okomentovat.