25 Smlouva na Sinaji

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

V motivačním rozhovoru můžete mluvit o významu dopravních značek: Omezují? Chrání? Jak by to vypadalo, kdyby žádné nebyly? Co umožňují? Obrázky obyčejných dopravních značek můžete dětem přinést a ukazovat. Na jejich příkladu pak můžete dětem smysl desatera ve vyprávění přiblížit.
Po vyprávění děti buď samostatně nebo společně vymýšlejí a kreslí, jak vyjádřit přikázání jako dopravní značky.
Pokud budete vymýšlet značky-přikázání společně, může každé dítě nakreslit na hodině jenom jednu velikou ( polotovar z tvrdého papíru jim připravte předem ) a tu potom přinést zpět do shromáždění jako hádanku pro dospělé. Tyto značky můžete dát na nástěnku v kostele. Všech deset si pak nakreslí doma do příští hodiny.

Odkaz na katechetickou přípravu