19 Poroba Izraele a narození Mojžíše

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

K práci s obrázkem budete potřebovat ještě staré noviny.
Použití obrázku můžete rozfázovat do celé hodiny. Jako motivaci k příběhu mohou děti psát, k čemu zlému může donutit strach. O tom, co napsaly, si pak společně povídejte. Při vyprávění si mohou mladší děti vymalovávat porodní báby hebrejské. Společně po něm můžete zpívat písničku, kterou obrázek cituje. Malé děti přitom mohou „báby“ vždycky ukázat. Společně nakonec vyrobíte Mojžíše „plaváčka“. Děti mohou spolupracovat – jedny vyrobí loďky z novin, druhé omalují pacholíka, další ho vystříhají. Pokud je k tomu příležitost, mohou si děti Mojžíše „plaváčka“ opravdu po vodě v lodičce pustit ( v umyvadle, v blízkém potůčku apod. ).
Umyvadlo s vodou a Mojžíše „plaváčka“ mohou děti také přinést do kostela na závěr bohoslužeb, postavit je na stůl Páně a dospělých se ptát, o koho jde, proč je v té lodičce a kdy se oni statečně báli Boha.
U skupiny mladších dětí můžete hotovou plastickou vystřihovánku v lodičce pustit po vodě na začátku a vyprávět o ní s tím, že si jí nakonec děti sami vyrobí. Konkrétnost a příslib soustředí jejich pozornost.

Pořadí v lekci

19

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina