24 Na cestě pouští

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Základní otázku z obrázku „Co k životu potřebujeme?“ lze použít k úvodnímu motivačnímu rozhovoru. V něm se dál ptejte, kde to vezmeme, co pro to musíme udělat a proč za to, co k životu máme děkujeme.
Ve vyprávění pak můžete zdůraznit motiv starosti o živobytí bez důvěry a s důvěrou a jejích důsledků.
Na závěr děti obrázek dokreslí a mohou si zazpívat písničku „Čeho třeba Bůh nám dá“.

Odkaz na katechetickou přípravu