18 Smíření Josefa s bratry - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list vychází z obrázku pro mladší děti. Ohledně využití horní poloviny proto odkazuji na metodické pokyny k němu v „Pozvání na cestu“. Dolní polovina pracovního listu vybízí děti, aby pojmenovaly změny, ke kterým bratři i Josef dospěli. Některé vyjadřuje už obrázek s rozdíly – např. bratři už ztrátu protežovaného bratra nevítají, ale jsou z ní nešťastní. Na jiné mají děti přijít z vašeho vyprávění – např. bratři si už uvědomují odpovědnost vůči otci; místo obětování bratra se za něj chce Juda nasadit; nežárlí na bratra, drží spolu; Josef už nevyzdvihuje svoji výjimečnost, ale vidí její smysl v prospěchu ostatních.

Pořadí v lekci

18

Cílová skupina