V3 Velikonoce

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Způsob použití obrázku záleží na věku a schopnostech dětí:
Nejstarším dětem můžete rozdat bible, aby si příběh sami našly a doplnily samostatně text do comicsu. Vzájemné porovnání, jak se úkolu zhostily, otvírá přirozenou možnost o příběhu mluvit, hledat jeho důležité významy a důrazy, všimnout si podstatných detailů.
Mladším dětem lze příběh číst nebo vyprávět a nechat je, aby si přitom text samy doplňovaly.
Ještě mladším lze při vyprávění texty do obrázků přímo nadiktovat.
Nejmladším můžete příběh podle seriálu pouze převyprávět a přitom se jich ptát, kdo na jednotlivých obrázcích asi je.

Téma