06 Povolání Abrama

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Vystřihněte jednotlivé části postavičky Abrahama a v naznačených místech spojte podle nákresu patentkami. Vznikne kráčející pohyblivá figurka, kterou můžete s dětmi rozpohybovat.
Zpracováním obrázku můžete úlohu odstartovat. Když si děti postavičku složí, ptejte se jich: Kam může jít? Kdy člověk někam jde? Chodí na výlety spíš mladý nebo starý člověk? Atd.
Do zpracování obrázku může vaše vyprávění také vyústit: Abrahama, o kterém jsme si vyprávěli, nyní vyrobíme.
Pokud se děti po skončení vyprávění vracejí zpět do shromáždění, mohou dát dospělým hádat, o kterou biblickou postavu asi jde, když ji charakterizuje právě chůze.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

6

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina