V4 Vzkřísení Páně

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Úkoly na levé straně pracovního listu ( 3 obrázky ) využijte jako úvod. Na nich můžete dětem ukázat, jak to, co vidíme, záleží na tom, co čekáme a co máme v sobě ( 1/ Někdo uvidí kalich, protože jsme v kostele a jsou velikonoce a ony to mohou být profily těch, kdo spolu mluví. 2/ Někdo uvidí kříž, ale lze vidět třeba i okno s výhledem ven. 3/ Pro někoho je to hvězda, pro jiného rozbité zrcadlo. Atd. )
Po vyprávění, ve kterém mají Ježíšovi blízcí před očima naději, ale vidí jen zlodějnu a beznaděj, popřípadě záhadu, mohou děti vymýšlet svůj obrázek. Zeptejte se jich, proč je právě v balvanu od hrobu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ