33 Pád Jericha - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Práci s obrázkem můžete zapojit do všech fází „hodiny“. V motivační části se dětí můžete ptát, co je podle nich zlé a zdá se jim to nepřekonatelné. To si pak napíší dovnitř hradeb. Při vyprávění se můžete zastavit u uzavření Jericha a vyzvat děti, aby vymýšlely, co napíšou do kamenů hradby. Na konci vyprávění nechte děti, ať do bublin trubačů vyberou ze zpěvníku Svítá písničky, které jsou pro ně osvobodivé. Pokud se vám zpěvník Svítá z nějakého důvodu nelíbí, můžete samozřejmě použít jiný.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina