22 Hod beránka a vyvedení z Egypta - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Ustanovení pro Hod beránka můžete v Ex 12,1-36 hledat společně, nebo můžete hledání zadat dětem jako samostatnou práci s biblí. Přiřazovat význam jednotlivých ustanovení nechte děti nejprve samostatně. Potom si jejich návrhy společně přečtěte a ptejte se dětí na důvody pro jejich volbu. Pokud možno nerozhodujte sami správné řešení, ale pokuste se k němu děti dovést v rozhovoru, při kterém budete mluvit o důvodech.
Můj návrh:
– 10.dne měsíce/nísanu/ = začátek roku – Boží vysvobození je událost, která dává času nový význam, odtud vše začíná.
– beránek na rodinu + hosté – Bohoslužba se koná v rodině, nejen v kostele. Ale není to rodinná záležitost.
– beránek bez vady, roční samec – Pro bohoslužbu se hodí to nejlepší. Neodbudeš ji ničím podřadným.
– 4 dny budete beránka opatrovat – Teprve to, k čemu získáte vztah, může být součástí pravdivé bohoslužby.
– krví beránka potřete veřeje dveří – Náš život a svobodu umožňuje oběť někoho jiného. To je tvoje záchrana.
– nekvašené chleby + odstranění kvasu – Začnete opravdu nanovo bez přejímání starých pořádků.
– hořké byliny – Pamatujte si na hořkost toho, z čeho vás Bůh vysvobodil.
– nic nenecháte do rána – Ze symbolu se nemá stát amulet nebo zázračná medicína do zásoby.
– přepásaná bedra, opánky, hůl – Boží vysvobození si žádá připravenost k vyjití.
– začíná otázkou dítěte – V bohoslužbě mají svoji roli děti.

Pořadí v lekci

22

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina