38 Samson - st

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Pracovní list vybízí k „mystifikaci“. Je na vás, jak ji rozehrajete. Údajně objevené dobové články o Samsonovi si nejdříve s dětmi společně přečtěte. Posouzení jejich objektivity můžete potom nechat na dětech a jejich samostatné práci s biblí, nebo můžete Samsonův příběh číst společně a hlasovat pak o tom, který z nich biblickému vyprávění více odpovídá, a mluvit o tom, v čem se od něj který odchyluje. Nakonec vyzvěte děti, aby si zahrály na novináře a napsaly vlastní reportáž o Samsonovi, která lépe vystihne biblické vyprávění. Formy mohou být různé: zpráva z černé kroniky, pomyslný rozhovor s přímým účastníkem,…. Při psaní mohou děti samozřejmě využít i dalších papírů nebo zadní strany listu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAMSON