39 Růt - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkoly z pracovního listu mohou děti plnit během vašeho vyprávění nebo po něm z toho, co si zapamatují, nebo za pomoci bible. Může to dělat každý sám, nebo to můžete dělat společně. Míra vaší asistence záleží na vašem posouzení schopností skupiny. V případě samostatného plnění úkolu je třeba výsledky společně probrat a mluvit o nich.

Cílová skupina