23 Přechod Rudého moře - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Příběh můžete dávat dohromady správně popořadě různými způsoby:
1/ Samostatná práce – Rozdáte dětem pracovní listy a bible a vyzvete je, aby si příběh přečetly a samy se pokusily seřadit rozstříhaný příběh tak, jak jde správně za sebou.
2/ Sami si příběh rozstříháte (můžete jej i zvětšit) a vyzvete děti, aby se jej dohromady pokusily seřadit, jak by podle nich měl jít správně za sebou. Poté si příběh společně přečtete z bible a hledáte, zda a v čem se vaše pořadí liší od textu bible.
3/ Sami příběh rozstříháte a každému dítěti dáte jeden proužek. Potom je vyzvete, aby příběh správně seřadily s tím, že nesmějí svůj proužek dát z ruky. Děti si texty musejí navzájem číst, domlouvat se, řadit se, atd., což přispívá k vzájemné komunikaci. Nakonec opět provedete kontrolu biblí.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

23

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina