38 Samson

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Hodinu můžete začít rozhovorem o tom, co kdo nosí na sobě, co tím vyjadřuje a co mu to umožňuje ( uniformy, odznaky, prstýnky, řeholní roucha… ). Děti si pak nějaký příklad do obrázku nakreslí a vy jim budete vyprávět o příkladu Samsona a významu jeho zvláštního vzezření.
Samsona si mohou děti vybarvit a nejmladší se o něm mohou naučit říkačku z obrázku.