38 Samson

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Hodinu můžete začít rozhovorem o tom, co kdo nosí na sobě, co tím vyjadřuje a co mu to umožňuje ( uniformy, odznaky, prstýnky, řeholní roucha… ). Děti si pak nějaký příklad do obrázku nakreslí a vy jim budete vyprávět o příkladu Samsona a významu jeho zvláštního vzezření.
Samsona si mohou děti vybarvit a nejmladší se o něm mohou naučit říkačku z obrázku.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAMSON