15 Jákobův návrat - st

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
15
Biblický odkaz: 
Genesis 32,4–31
Biblický odkaz: 
Genesis 33,1–17
10Kč

Pracovní list rozdejte dětem na začátku. Nejdřív jim dejte čas, aby si mohly možnosti pod jednotlivými pojmy pročíst. Potom můžete text z Geneze 32 – 33 buď společně číst, nebo vyprávět, nebo jej děti mohou číst samostatně. Jejich úkolem je, aby z uvedených možností vybraly, jaká charakteristika odpovídala danému pojmu v příběhu o smíření. Správných řešení může být víc. Společně potom výsledky proberte a vyzvěte děti, aby samy pokusily vymyslet a napsat do prázdných okének ještě další možnosti – kladné i záporné – jak by se mohla projevovat důvěra, jaký motiv by mohl mít dar, jakou podobu modlitba…atd.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOBŮV NÁVRAT
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákobův návrat