19 Poroba Izraele a narození Mojžíše - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Práce s listem předpokládá znalost příběhu, použijete jej tedy po vyprávění či přečtení oddílu. Trojúhelníky, ve kterých mají děti hledat, jsou trojsměrky (tj. hledáte slova v obou šikmých směrech odshora dolů a ve vodorovném zleva doprava). V obou je, kromě jiných slov, ukryto slovo „strach“ – strach vedl faraóna k ujařmení Izraelců, strach vedl porodní báby k blahoslavené neposlušnosti. Děti může výsledek překvapit. Můžete se jich ptát, jak to asi autor pracovního listu myslel. Nechte je vymýšlet příklady, kdy strach vede ke zlému jednání a kdy naopak pomáhá odolat zlému tlaku. Můžete také připravit zásobu starých novin, ve kterých mají děti příklady hledat, vystříhat a nalepit (fotografie, titulky). Vyzvěte je potom, aby se pokusily formulovat do obdélníčku vprostředku, v čem se ty kladné a záporné strachy liší, jaký je mezi nimi rozdíl?

Pořadí v lekci

19

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina