37 Gedeon - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Úkol z pracovního listu je zřejmý – doplnit do comicsu texty. Způsobů, jak to s dětmi uděláte, je zase víc: 1/ Děti mohou vyplňovat každý sám podle bible. 2/ Děti mohou doplňovat text podle vašeho vyprávění. 3/ Děti se mohou při četbě bible nahlas střídat a společně se na tom, co do bublin napíší, domlouvat. 4/ Pokud by předešlého nebyly z nějakého důvodu schopni, můžete jim texty do bublin nadiktovat během vyprávění.

Odkaz na katechetickou přípravu

Druh aktivity

Cílová skupina