17 Josef v Egyptě

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek lze použít po vyprávění, aby podle něho děti našly Josefovu cestu. Nebo jej můžete použít během vyprávění – po každém úseku příběhu si děti vyhledají cestu od jedné scény ke druhé.

Do bludiště je možné doplňovat další slova, označující dobrou nebo bludnou cestu.

Pořadí v lekci

17
Biblický odkaz (kat)
Cílová skupina